Trượt để xem nhanh
  • Gợi ý 5 mẫu hoa giả đón Tết

  • Cành đào hồng - 57K/cành

  • Cành lựu - 115K/cành

  • Cành hồng đỏ - 120K/cành

  • Cành táo - 120K/cành

  • Bình đào đông - 650K/bình